Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tym razem z ACO spotkasz się na IFAT 2022 również online
Na żywo ze stoiska ACO

Specjaliści ACO przedstawią najważniejsze zagadnienia targowe dotyczące rozwiązań odwadniających
w inżynierii lądowej, postępującej urbanizacji miast oraz przedstawią sposoby gospodarowania wodami opadowymi.

Odwodnienia i pokrywy do zastosowań w wysokich klasach obciążenia

Na żywo ze stoiska ACO

Udzielimy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak można bezpiecznie odwadniać obszary logistyczne nawet przy największym obciążeniu ruchem?

  • W jaki sposób można połączyć odwadnianie powierzchniowe i retencję w jednym rozwiązaniu produktowym na wypadek intensywnych opadów deszczu?

  • Jak zagwarantować bezpieczny dostęp do studzienek przy jednoczesnym zapewnieniu łatwej obsługi pokrywy studzienki?

Opowiemy dlaczego stosowanie łańcucha systemowego ACO dla technologii odwadniania ma znaczenie.

Zaproszenie kierowane jest do: projektantów, planistów, władz publicznych, wykonawców.


Wykład w języku angielskim:

Data: 1 czerwca 2022 r.
Czas: 16:00 - 16:30

Zarejestruj się
Wykład w języku niemieckim:

Data: 31 maja 2022 r.
Godzina: 10:00 - 10:30

Zarejestruj się

Rozwiązania odwadniające w sektorze publicznym miast i gmin

Na żywo ze stoiska ACO

Udzielimy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak zachować bezpieczeństwo na drogach nawet podczas ulewnego deszczu?

  • W jaki sposób możemy ponownie wykorzystać wodę deszczową do nawadniania zieleni miejskiej i drzew w przestrzeni publicznej?

  • Jak zapewnić bezpieczny dostęp do studzienek, studzienek rewizyjnych lub pompowni, a jednocześnie zachować łatwość obsługi?

Opowiemy dlaczego stosowanie łańcucha systemowego ACO dla technologii odwadniania ma znaczenie.

Zaproszenie kierowane jest do: projektantów, planistów, władz publicznych, wykonawców.


Wykład w języku angielskim:

Data: 31 maja 2022 r.
Czas: 16:00 - 16:30

Zarejestruj się
Wykład w języku niemieckim:

Data: 1 czerwca 2022 r.
Godzina: 10:00 - 10:30

Zarejestruj się

Inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania wodami opadowymi

filtracja, adsorpcja, cyfryzacja.

Na żywo ze stoiska ACO

Udzielimy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak możemy oczyszczać wody powierzchniowe i inteligentnie je ponownie wykorzystywać?

  • Jak możemy chronić wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, stosując nowoczesne metody?

  • Jak tworzyć współdziałające systemy odwadniające z wykorzystaniem technologii czujników?

  • Jakich narzędzi cyfrowych używamy, aby ułatwić planowanie i projektowanie obiektów gospodarki wodami opadowymi?

Opowiemy o z najnowszych produktach z systemu ACO do zarządzania wodami opadowymi.

Zaproszenie kierowane jest do: projektantów, planistów, władz publicznych, wykonawców.


Wykład w języku angielskim:

Data: 2 czerwca 2022 r.
Czas: 16:00 - 16:30

Zarejestruj się
Wykład w języku niemieckim:

Data: 2 czerwca 2022 r.
Godzina: 10:00 - 10:30

Zarejestruj się