Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Szkolenie ACO HygieneFirst
26-28 marca, Czechy

01.04.2019, Jakub Bziuk

W dniach 26-28 marca w fabryce ACO w Czechach odbyło się szkolenie dla inwestorów i projektantów z zakładów przetwórstwa spożywczego.

Zaprojektowanie i utrzymanie w czystości posadzki w przemyśle spożywczym nie jest łatwym zadaniem. Nie wszystkie zakłady przemysłowe zwracają uwagę na odwodnienie w posadzce, które może być źródłem rozwijających się bakterii. Najnowsze systemy ACO HygieneFirst pozwalają na zachowanie wysokich standardów higienicznych, tym samym wpływając na bezpieczeństwo wytwarzanej żywności oraz niwelują ryzyko zakażenia bakteriami mięsa czy innych produktów spożywczych.


Higieniczne rozwiązania ACO

Jako jedna z wiodących firm działających w obszarze przemysłowych odwodnień, Grupa ACO w pełni rozumie decydującą rolę jaką w przemyśle żywieniowym pełni sprawny system gospodarowania odpadami.
Bezpieczeństwo zdrowotne oraz redukcja kosztów są podstawą zysków w tej wymagającej branży, wciąż jednak wielu producentów nie wiąże odprowadzania nieczystości z tymi kluczowymi czynnikami. W konsekwencji systemy odwadniające są nieprawidłowo projektowane, co oznacza wzrost kosztów czyszczenia instalacji, może prowadzić do zanieczyszczenia żywności, strat finansowych, a w ostateczności do zamknięcia zakładu produkcyjnego.
Jako firma wyznaczająca przyszłe standardy w dziedzinie systemów odwodnień, chcemy zmieniać takie podejście poprzez podniesienie znaczenia higienicznego odwadniania, oraz polepszanie jakości na każdym etapie produkcji.

Nasza polityka jakości „HygieneFirst” oznacza, że to właśnie higiena w rozwiązaniach ACO stoi zawsze na pierwszym miejscu. Priorytetem ACO jest dostarczać produkty tylko o najlepszych parametrach higienicznych. Szeroki zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych sprawia, że jesteśmy pierwszą firmą stosującą zasady higienicznych rozwiązań w obszarze przemysłowych odwodnień.

Video HygieneFirst ACO
Video Zalety Wpustow Higienicznych ACO
Video Odwodnienia Higieniczne W Kuchni ACO