Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.


ACO na GaLaBau 2022

Efektywne zarządzanie wodą deszczową w przyszłości stanie się łatwe

Czy to przestrzenie miejskie, prywatne ogrody, parki i tereny zielone, a nawet obiekty sportowe - przyszłość leży w efektywnym zarządzaniu wodą deszczową, które może być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Pod względem funkcjonalności współczesne systemy odwadniające muszą spełniać cztery podstawowe zadania: bezpieczne przemieszczanie się, zgodne z przepisami oczyszczanie, niezawodne magazynowanie/infiltracja i ekologiczne odprowadzanie. Pod względem estetycznym place i ścieżki stają się dodatkowo walorem krajobrazu miejskiego. Indywidualne wzory odwodnień przez iluminację podkreślają architekturę i strukturę powierzchni.

Na Targach skoncentrujemy się na zrównoważonej przyszłości z nowym przesłaniem "ACO. We care for water". Dążymy do stworzenia wydajnych i innowacyjnych produktów w ramach gospodarowania woda opadową. Jako dostawca systemów dla domu i ogrodu oraz architektury krajobrazu zaprezentujemy produkty z zakresu odwodnień liniowych, punktowych, odwodnień elewacji oraz indywidualnych rozwiązaniach systemowych.

Stoisko ACO Hala 4-309