Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.


Rozpoczyna się World Green Building Week 2022
12-16 września 2022

#BuildingforEveryone – to temat przewodni tegorocznej edycji World Green Building Week. Celem ogólnoświatowej kampanii World Green Building Council jest zdrowe, zrównoważone i odporne budownictwo o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, dla wszystkich i wszędzie.

Działania angażując globalną sieć 70 green building councils, w tym PLGBC.

World Green Building Week jest największą na świecie kampanią mającą na celu przyspieszenie procesu powstawania zrównoważonych budynków dla każdego i wszędzie. Organizowana jest przez World Green Building Council (WorldGBC) i prowadzona przez globalną sieć 70 green building councils (w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC) i ich 36 000 członków.

Budynki odpowiadają za prawie 40% światowej emisji dwutlenku węgla związanej ze zużyciem energii oraz za 50% wydobywanych materiałów. Do 2050 roku 1,6 miliarda mieszkańców miast będzie regularnie narażonych na ekstremalnie wysokie temperatury, które powodują susze i pożary, a ponad 800 milionów ludzi mieszkających w ponad 570 miastach będzie narażonych na podnoszenie się poziomu mórz i zalewanie wybrzeży.

Z sektorem budownictwa związanych jest 10% zatrudnienia i 50% majątku światowego. Zmiany klimatyczne zwiększają jednak ryzyko, że zasoby budowlane staną się zasobami osieroconymi. Zmiany klimatyczne zagrażają wartości 16 bilionów USD w przypadku nieruchomości mieszkalnych i 5 bilionów USD w przypadku światowych aktywów komercyjnych.

World Green Building Council zachęca globalną społeczność do podjęcia pilnych działań w celu zwiększenia skali rozwiązań na rzecz zrównoważonego budownictwa niskoemisyjnego i wysoko odpornego. Nadszedł czas, aby przyspieszyć działania na rzecz klimatu i przyczynić się do rozwoju społeczności i gospodarek.

Trzy główne obszary tegorocznej edycji World Green Building Week: #BuildingforEveryone podkreślają, w jaki sposób środowisko zbudowane może wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Budowanie dla planety

Kryzys klimatyczny jest również globalnym kryzysem zdrowotnym. Jeśli nie podejmiemy teraz pilnych działań, by ograniczyć załamanie klimatu, wzrost temperatury będzie miał negatywny wpływ na zdrowie milionów ludzi, choroby zakaźne będą się szybciej rozprzestrzeniać, a uprawa żywności potrzebnej do zdrowego życia będzie trudniejsza.

Budowanie dla społeczności

Do 2025 roku 1,6 miliarda ludzi nie będzie miało dostępu do bezpiecznych, odpowiednich mieszkań. Aby zwalczyć globalny kryzys mieszkaniowy, musimy już teraz podjąć pilne działania w celu rozwiązania problemu nieodpowiednich, nieprzystępnych cenowo mieszkań oraz zwiększenia sprawiedliwości, produktywności ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego.

Budowanie dla gospodarki

Zrównoważone budownictwo wzmacnia najważniejszy atut naszych gospodarek - przyrodę. Przyspieszenie rozwoju gospodarki cyrkularnej i opartej na regeneracji stworzy nowe miejsca pracy i przyniesie oszczędności energii. Musimy podjąć pilne działania, aby rozwinąć gospodarkę, która będzie bardziej produktywna i odporna.

Jako ACO, w tych dniach zachęcamy do zadbania o nasz ważny zasób bez którego życie nie może istnieć- wodę. My szczególnie troczymy się o wodę opadową „ACO. we care for water”. Tylko zrównoważone zarządzanie wodą opadową, projektowanie w modelu collect clean hold relase pomoże nam współistnieć z naturą.

Więcej o zrównoważonych zasadach projektowania https://www.aco.pl/o-nas/aco-system