Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Polityka Prywatności

Administratorem Pani/a danych osobowych jest ACO Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach przy ulicy Fabrycznej 5, 05-119. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Anna Walosińska, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod.aco@dpag.pl.Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Pani/a dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę na wysyłanie newslettera (biuletynu informacyjnego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ACO Sp. z o.o. W związku z przetwarzaniem danych przez ACO Sp. z o.o. każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.