Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory tłuszczu do zabudowy w gruncie


Separator w zbiorniku z tworzywa sztucznego Lipumax P

 • Wykonany z tworzywa sztucznego - polietylenu
 • Z osadnikiem
 • Montowany na sieci kanalizacyjnej
 • Przeznaczony do usuwania ze ścieków technologicznych olejów i tłuszczów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Deklaracja na zgodność z normą EN-PN 1825

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO


Separator w zbiorniku z żelbetu Lipumax C-FST

 • Żelbetowy, monolityczny i szczelny zbiornik żelbetowy
 • Możliwość nadstawiania pierścieniami żelbetowymi do projektowanego zagłębienia rury wlotowej
 • Z osadnikiem
 • Montowany na sieci kanalizacyjnej
 • Przeznaczony do usuwania ze ścieków technologicznych olejów i tłuszczów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Deklaracja na zgodność z normą EN-PN 1825
 • Właz ∅ 625 (BEGU/żeliwo) klasy D 400

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO

Lipumax P-B

opróżnianie i czyszczenie poprzez otwarty właz

W związku z faktem, że opróżnianie musi zostać przeprowadzona poprzez otwarty właz, instalację tych separatorów tłuszczu zaleca się tam, gdzie ewentualne występowanie przykrych zapachów przy czyszczeniu nie będzie stanowić obciążenia dla okolicy.
Po opróżnienia i czyszczeniu separator powinien zostać napełniony czystą wodą.

NISKI komfort eksploatacji

Lipumax P-D

opróżnianie poprzez bezpośrednie odsysanie, czyszczenie przy otwartym włazie

Separatory tłuszczu z bezpośrednim odsysaniem są idealnym rozwiązaniem do instalacji w obszarach, w których opróżnianiem z otwartym włazem nie jest możliwa, na przykład w obszarach ruchu pieszego lub w obszarach gastronomicznych znajdujących się na zewnątrz.
Po opróżnienia i czyszczeniu separator powinien zostać napełniony czystą wodą.

ŚREDNI komfort eksploatacji

Lipumax P-DM

opróżnianie poprzez bezpośrednie odsysanie, czyszczenie przy użyciu zintegrowanego urządzenia ciśnieniowego (sterowanie manualne)
Do opróżniania separatora wykorzystuje się bezpośrednie odsysanie poprzez rurę z szybkozłaczką, która może być wyprowadzona np. na ścianę, czyszczenie odbywa poprzez uruchomienie myjki wysokociśnieniowej zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Sterowanie procesem odbywa się w sposób manualny. Po czyszczeniu urządzenie napełniamy czystą wodą. Eksploatacja odbywa się z bez emisji nieprzyjemnych zapachów.

PREMIUM komfort eksploatacji

Lipumax P-DA

opróżnianie poprzez bezpośrednie odsysanie, czyszczenie przy użyciu zintegrowanego urządzenia ciśnieniowego (sterowanie automatyczne)
Do opróżniania separatora wykorzystuje się bezpośrednie odsysanie poprzez rurę z szybkozłaczką która może być wyprowadzona np.
na ścianę, czyszczenie odbywa poprzez uruchomienie myjki wysokociśnieniowej zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Sterowanie procesem odbywa się w sposób automatyczny. Po czyszczeniu urządzenie napełniamy czystą wodą. Eksploatacja odbywa się z bez emisji nieprzyjemnych zapachów

PREMIUM+ komfort eksploatacji

Zasada działania separatora tłuszczu

Separator tłuszczu pracuje wykorzystując grawitację (różnicę gęstości). Oznacza to, że cięższe składniki wody odpadowej (muły, zanieczyszczenia w formie stałej) opadają na dno, a lżejsze elementy jak tłuszcze organiczne i oleje flotują na powierzchnię zebranego ścieku i tworzą warstwę.
W momencie opróżniania separatora stwardniała warstwa może być trudna do usunięcia, dlatego oferujemy bardziej zaawansowane urządzenia.

Stężała warstwa tłuszczu w separatorze może zostać rozdrobniona poprzez użycie dyszy wysokociśnieniowej o mocy do 175 bar, umieszczonej w specjalnej rotacyjnej głowicy czyszczącej. Homogenizowany tłuszcz zostaje w ten sposób przygotowywany do łatwego odessania. Zależnie od sytuacji na miejscu, zawartość separatora może zostać odessana poprzez sztywno zainstalowaną rurę ssącą lub przy pomocy pompy wyporowej zamontowanej bezpośrednio na separatorze tłuszczu.

Zasady opróżniania separatora do zabudowy w gruncie.

W przypadku separatorów tłuszczu przeznaczonych do pełnego odsysania zawartości do zabudowania w gruncie, osady i tłuszcze, które gromadzą się z zbiorniku muszą zostać odebrane i utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę wg potrzeb, ale nie mniej niż raz na miesiąc.

Na czas prac urządzenie musi zostać wyłączone z użytku (nie może przyjmować ścieków ) oznacza to np. wstrzymanie pracy kuchni.
Separatory Lipumax C FST mogą być opróżnianie tylko poprzez właz, natomiast Lipumax P w zależności od stopnia rozbudowy może być wyposażony w króciec do opróżniania oraz pompę wysokociśnieniową do homogenizacji zawartości oraz mycia wnętrza separatora.