Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Badania

Czy istnieje niezawodne połączenie podłoga - system odwodnienia?


BADANIE / 19 / 07 / 2017

Do tej pory nie zrealizowano odpowiedniego studium ani badania, którego celem byłoby zbadanie zachowania typowych połączeń podłogi z systemem odwodnienia i opracowanie dokładnych wytycznych konstrukcyjnych w tym zakresie. W rezultacie, Sika – wiodąca na rynku spółka produkująca podłogi z żywicy, oraz ACO - lider w rozwoju i produkcji higienicznych systemów odwodnień, połączyły siły i przyjęły profesjonalne i naukowe podejści do tego zagadnienia. Zamówiono realizację trzyletniego programu studyjno-badawczego, aby zapewnić jasne wytyczne, bazujące na naukowych dowodach, w odniesieniu do połączeń podłogi z systemem odwodnienia dla operatorów fabryki i zakładów przetwórstwa.

Rura ACO - lakierowana


BADANIE / 05 / 06 / 2017

Korozja stali nierdzewnej w wyniku kontaktu ze zwykłą stalą niestopową stanowi dobrze znane zagrożenie w branży. Nawet mikrocząsteczki powstające w wyniku cięcia, szlifowania lub spawania na miejscu wystarczą do zainicjowania korozji galwanicznej, która znacząco zmniejsza żywotność komponentów wykonanych ze stali nierdzewnej.


BADANIE / 27 / 10 / 2016

Wnioski z badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institute IVV Dresden wyraźnie wskazują, że stosowanie kanałów higienicznych ACO znacząco poprawia możliwość czyszczenia. Zmniejszając w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia bakteryjnego i ostatecznie pomagając producentom żywności i punktom gastronomicznym poprawić bezpieczeństwo ich obiektów i produktów.

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP