Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain®

ACO KerbDrain® jest jednoczęściowym krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym także rolę kanału odwodnieniowego. System pozwala na elastyczność w projektowaniu i kształtowaniu dróg, parkingów, rond i przystanków autobusowych. Różnorodność szerokości i profili umożliwia instalację systemu w mieście, na drogach szybkiego ruchu a także w autostradach. Klasa obciążeń D400, zgodnie z normą EN 1433.


Krawężnik ze zintegrowanym kanałem odwadniającym:

  • Dwie funkcje w jednym monolitycznym elemencie
  • Bez ruchomych części - odporny na akty wandalizmu
  • Do instalacji w drogach lub obszarach miejskich
  • Dodatkowe elementy przystosowane do przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, przejazdów dla wózków oraz do układania w łuku
  • Klasa obciążeń: D400
Nazwa SystemuPDFDWG
Kerb Drain KD305 kanały i akcesoria kompletpdfdwg
Kerb Drain KD480 kanały i akcesoria kompletpdfdwg
Kerb Drain KD305_480 studnia odpływowa wieloczęściowa kompletpdfdwg

ACO KerbDrain® Instrukcja eksploatacjipdf
ACO KerbDrain® Instrukcja montażupdf
Polimerbetonpdf
ACO KerbDrain® Deklaracja właściwości użytkowychpdf

Przykładowe realizacje