Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Wskazówki dotyczące wykonania bezpiecznej fugi (SF)
w celu uzyskania kanału o podwyższonej szczelności

Polimerbeton firmy ACO jest materiałem wykonanym z kwarcowych wypełniaczy i żywic reaktywnych jako spoiwa. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i nie wymaga stosowania dodatkowych powłok chemoodpornych. Opracowana przez ACO bezpieczna fuga (SF) umożliwia uzyskanie całkowicie szczelnego kanału. Po prawidłowym wbudowaniu korytek należy wypełnić bezpieczną fugę elastyczną masą uszczelniającą ACO. Dla każdego przypadku można określić odporność polimerbetonu i masy uszczelniającej na podstawie aktualnej tabeli odporności chemicznej opracowanej przez ACO. System ACO oparty na zastosowaniu wytrawiacza i masy uszczelniającej spełnia wymagania niemieckich wytycznych KIWA-BRL-K 781/01.

Zastosowanie bezpiecznej fugi (SF) ACO rozwiązuje zasadnicze problemy związane z odwodnieniem powierzchniowym w myśl § 19 WHG (ustawa o gospodarce wodnej) .Dotyczy to:- odprowadzania ścieków zanieczyszczonych chemicznie- odprowadzenia, wyłapywania i zatrzymania wody gaśniczej- zabezpieczenia stanowisk roboczych, powierzchni produkcyjnych i magazynowych, placów przeładunkowych, stanowisk do przelewania i napełniania, stacji benzynowych- odwodnienia obszarów przemysłowych i rozwiązania związanych z tym problemów. Przy stosowaniu masy uszczelniającej ACO i wytrawiacza należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na odwrotnej stronie opakowania!

Szerokość korytka [mm]1 opak. masy uszczelniającej 450 ml na:1 puszka wytrawiacz 0,5 l na:

100

ok. 10 połączeń

ok. 60 połączeń

150

ok. 7 połączeń

ok. 60 połączeń

200

ok. 5 połączeń

ok. 60 połączeń

300

ok. 3 połączenia

ok. 60 połączeń