Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory z wkładem lamelowym

Separatory z wkładem lamelowym mogą być stosowane do oczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, składowych, dróg oraz parkingów.


Żelbetowe separatory substancji ropopochodnych typu: Lamella-C-NST, Lamella-BYPASS-C-NST i Lamella-BYPASS-C-FST są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania ze ścieków opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm3.

Kryterium ograniczającym stosowanie separatorów typu Lamella-C-NST jest ich przepustowość nominalna oraz maksymalna, która dla największego urządzenia w typoszeregu separatora wynosi odpowiednio 200 i 2000 l/s.

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO

Lamella C-NST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy nominalny od 3 do 200 l/s

Podstawą skuteczności działania separatora typu Lamella-C-NST (redukcji substancji ropopochodnych w dopływających ściekach) jest powierzchnia czynna zbiornika oraz powierzchnia wkładu lamelowego o określonych parametrach technicznych, wynikająca ze współczynnika obciążenia jednostkowego powierzchni. W separatorze zastosowano wkłady lamelowe polipropylenowe wielostrumieniowe.

Wskaźnik flotacji grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkład lamelowy dla przepływu nominalnego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 858.


Lamella-BYPASS-C-NST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym, z bypassem wewnętrznym
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy nominalny od 10 do 80 l/s

Separatory Lamella-BYPASS-C-NST Lamella-BYPASS-C-FST tworzą typoszereg urządzeń charakteryzowanych przepustowością nominalną Qn oraz przepustowością maksymalną (hydrauliczną) Qmax stanowiącą 10. krotność przepustowości nominalnej – Qmax = 10 x Qn. Przepustowość nominalna odpowiada dopływowi obliczeniowymi ścieków, który wymaga podczyszczania zgodnie z przepisami prawnymi.


Lamella-BYPASS-C-FST

 • Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, z bypassem wewnętrznym
 • Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
 • Przepływy nominalny od 10 do 50 l/s

Przez komorę z sekcjami lamelowymi przepływają ścieki o natężeniu Q ≤ Qn (0,10 Qmax). W przypadku, kiedy dopływ Q do urządzenia przekroczy przepustowość nominalną Qn, nadmiar ścieków odprowadzany jest obejściem burzowym z pominięciem separatora lamelowego.

 • sprawdzona sprawność i wydajność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
 • Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • optymalne rozwiązania techniczne (np. z/bez zintegrowanego osadnika; z/bez bypassa)
 • prosta i zwarta konstrukcja
 • przepływ3 - 2000 l/s
 • wielostrumieniowy wkład lamelowy wykonany z polipropylenu
 • prosty montaż i bezproblemowa eksploatacja
 • żelbetonowe zbiorniki monolityczne o bardzo wysokich parametrach betonu (C35/45)
 • zawiesia transportowe wykonane ze stali nierdzewnej
 • wytrzymałość konstrukcji zbiorników żelbetowych i elementów wewnętrznych separatora potwierdzona obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi
 • właz betonowo - żeliwny, klasa obciążenia D400

Zasada działania separatorów z wkładem lamelowym

Typoszereg separatorów Lamella-C-NST stanowią żelbetowe zbiorniki o przekroju kołowym, w których następuje, w wyniku procesu flotacji, oddzielenie substancji olejowych zawartych w ściekach wprowadzanych do separatora. Urządzenia wyposażone są w pakiety lamelowe wykonane z polipropylenu, zwiększające efektywność separacji zanieczyszczeń. Wkłady lamelowe wymuszają przepływ wielostrumieniowy, co powoduje zmniejszenie prędkości przepływu ścieków, a proces flotacji grawitacyjnej wspomagany jest procesem koalescencji. Separatory Lamella-C-NST tworzą typoszereg urządzeń charakteryzowanych przepustowością nominalną Qn oraz przepustowością maksymalną (hydrauliczną) Qmax stanowiącą 10. krotność przepustowości nominalnej. Przepustowość nominalna odpowiada dopływowi obliczeniowymi ścieków, który wymaga podczyszczania zgodnie z przepisami prawnymi. Urządzenie jest hydraulicznie dostosowane do przepływów maksymalnych (Qmax) odpowiadających wartością Qmax = 10 x Qn. Przez komorę z sekcjami lamelowymi przepływają ścieki od natężenia Q ≤ Qn (0,10 Qmax) do 0,5 ÷ 0,8 Qmax w czasie przepływu maksymalnego Qmax w zależności od typu urządzenia (przepustowości nominalnej). Wówczas, po przekroczeniu dopływu nominalnego Qn, z pominięciem sekcji lamelowych przepływają ścieki w ilości 0,5 ÷ 0,2 Qmax.


Podstawą skuteczności działania separatora typu Lamella-C-NST (redukcji substancji ropopochodnych w dopływających ściekach) jest powierzchnia czynna zbiornika oraz powierzchnia wkładu lamelowego o określonych parametrach technicznych, wynikająca ze współczynnika obciążenia jednostkowego powierzchni. W separatorze zastosowano wkłady lamelowe polipropylenowe wielostrumieniowe. Wskaźnik flotacji grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkład lamelowy dla przepływu nominalnego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 858. Separator posiada badanie typu potwierdzające skuteczność podczyszczania na stanowisku wykonanym według normy PN-EN 858 i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zlewni, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Konstrukcja separatora lamelowego o przepływie wielostrumieniowym wspomaganym przez proces koalescencji zabezpiecza przed wypłukiwaniem zgromadzonych substancji olejowych w ilości dopuszczalnej pojemności magazynowania, co jest potwierdzone badaniem przeprowadzonym w akredytowanym laboratorium hydraulicznym. Stężenie węglowodorów ropopochodnych na odpływie z separatora, przy przepływie maksymalnym nie przekracza 1,0 mg/l. Sprawność działania separatora zależy także od terminowości i staranności wykonywania czynności eksploatacyjnych.


Separatory Lamella-BYPASS-C-NST Lamella-BYPASS-C-FST tworzą typoszereg urządzeń charakteryzowanych przepustowością nominalną Qn oraz przepustowością maksymalną (hydrauliczną) Qmax stanowiącą 10. krotność przepustowości nominalnej – Qmax = 10 x Qn. Przepustowość nominalna odpowiada dopływowi obliczeniowymi ścieków, który wymaga podczyszczania zgodnie z przepisami prawnymi. Przez komorę z sekcjami lamelowymi przepływają ścieki o natężeniu Q ≤ Qn (0,10 Qmax). W przypadku, kiedy dopływ Q do urządzenia przekroczy przepustowość nominalną Qn, nadmiar ścieków odprowadzany jest obejściem burzowym z pominięciem separatora lamelowego.

NrNazwaPDFDWG
740.101ASBLamella-C-NST 3/30PDFDWG
740.101ANBLamella-C-NST 3/30PDFDWG
740.102ASBLamella-C-NST 6/60PDFDWG
740.102ANBLamella-C-NST 6/60PDFDWG
740.103ASBLamella-C-NST 10/100PDFDWG
740.103ANBLamella-C-NST 10/100PDFDWG
740.104ASBLamella-C-NST 20/200PDFDWG
740.104ANBLamella-C-NST 20/200PDFDWG
740.105ASBLamella-C-NST 30/300PDFDWG
740.105ANBLamella-C-NST 30/300PDFDWG
740.106ASBLamella-C-NST 40/400PDFDWG
740.106ANBLamella-C-NST 40/400PDFDWG
740.107ASBLamella-C-NST 50/500PDFDWG
740.107ANBLamella-C-NST 50/500PDFDWG
740.108ASBLamella-C-NST 60/600PDFDWG
740.108ANBLamella-C-NST 60/600PDFDWG
740.109ASBLamella-C-NST 70/700PDFDWG
740.109ANBLamella-C-NST 70/700PDFDWG
740.110ASBLamella-C-NST 80/800PDFDWG
740.110ANBLamella-C-NST 80/800PDFDWG
740.111ASBLamella-C-NST 90/900PDFDWG
740.111ANBLamella-C-NST 90/900PDFDWG
740.112ASBLamella-C-NST 100/1000PDFDWG
740.112ANBLamella-C-NST 100/1000PDFDWG
740.113ASBLamella-C-NST 120/1200PDFDWG
740.113ANBLamella-C-NST 120/1200PDFDWG
740.114SSLamella-C-NST 150/1500PDFDWG
740.114SNLamella-C-NST 150/1500PDFDWG

NrNazwaPDFDWG
740.101ASBLamella BYPASS-C-NST 10/100PDFDWG
740.101ANBLamella BYPASS-C-NST 10/100PDFDWG
740.102ASBLamella BYPASS-C-NST 20/200PDFDWG
740.102ANBLamella BYPASS-C-NST 20/200PDFDWG
740.103ASBLamella BYPASS-C-NST 30/300PDFDWG
740.103ANBLamella BYPASS-C-NST 30/300PDFDWG
740.104ASBLamella BYPASS-C-NST 40/400PDFDWG
740.104ANBLamella BYPASS-C-NST 40/400PDFDWG
740.105ASBLamella BYPASS-C-NST 50/500PDFDWG
740.105ANBLamella BYPASS-C-NST 50/500PDFDWG
740.106ASBLamella BYPASS-C-NST 60/600PDFDWG
740.106ANBLamella BYPASS-C-NST 60/600PDFDWG
740.107ASBLamella BYPASS-C-NST 70/700PDFDWG
740.107ANBLamella BYPASS-C-NST 70/700PDFDWG
740.108ASBLamella BYPASS-C-NST 80/800PDFDWG
740.108ANBLamella BYPASS-C-NST 80/800PDFDWG

Separator ropopochodnych formularz doborupdf
Lamella C-NST Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowychpdf
Lamella Bypass-C-NST Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowychpdf
Lamella Bypass-C-FST Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowychpdf