Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Droga powiatowa Krzywe - Słupie

Fot. www.powiat.suwalski.pl

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie. W dniu 10 2020. dokonano odbioru technicznego dróg w Płocicznie i Gawrych Rudzie. W ramach przebudowy wykonano jezdnię o szerokości 7 metrów i długości 1430 metrów z betonu asfaltowego oraz zjazdy do posesji. Wybudowano chodniki o długości 1870 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 1385 m. Powstało 46 miejsc parkingowych w okolicach kościoła w Gawrych Rudzie. Drogi wyposażono w kanalizację deszczową.


Zastosowane rozwiązanie firmy ACO:

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zainstalowano system tuneli i ścianek naprowadzających do ochrony płazów i małych zwierząt ACO PRO.

System ten umożliwia płazom i małym zwierzętom migrację pod drogą, szczególnie pod koniec zimy oraz latem po burzach, kiedy są narażone na wysokie ryzyko potrącenia przez samochody. W niektórych przypadkach może to doprowadzić nawet do wyginięcia ich lokalnych populacji. Obecność zwierząt na drodze stanowi także ryzyko dla kierowców, którzy dostrzegając je w ostatniej chwili, mogą gwałtownie skręcać lub ostro hamować.

Przebudowa drogi poprawiła standard techniczny, bezpieczeństwo ruchu oraz estetykę miejscowości.