Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Olga Płaciszewska

Dyrektor Sprzedaży Dystrybucyjnej
i Marketingu

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? Jakie są nasze osiągnięcia? Oglądając nasze filmy, możesz lepiej zrozumieć działalność firmy ACO oraz jej wkład w ochronę środowiska.

W swoich materiałach filmowych Olga Płaciszewska przedstawia działania firmy ACO, jej sukcesy oraz wizję na przyszłość. ACO Polska, zdobywca Nagrody Kreator Budownictwa 2023, pełni istotną funkcję w promocji i implementacji innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań zarządzania wodą deszczową. Działając zgodnie z filozofią ACO Water Cycle, koncentruje się na ochronie zasobów wodnych poprzez ich zbieranie, przechowywanie, oczyszczanie i kontrolowane odprowadzanie do środowiska. Firma ACO położyła duży nacisk na edukację dotyczącą ponownego wykorzystywania wody, wspierając tym samym zrównoważony rozwój. Oferuje także wszechstronne wsparcie dla partnerów i klientów na każdym etapie projektu, od planowania po dystrybucję, zapewniając pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Gala "Kreator Budownictwa Roku 2023" Wywiad z Olgą Płaciszewską

Top Trendy w budownictwie 2024 wywiad dla Builder_Olga Płaciszewska