Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Inspiracja dla sztuki

Duża część twórczości artystycznej zawsze opierała się na naturalnych procesach i dynamice. Nierzadko wzór Voronoi można zobaczyć w dziełach sztuki, jak w NordArt.

Na przykład artysta Tomáš Medek, urodzony w 1969 roku w Brnie (Republika Czeska), studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki Brneńskiej. Swoją inspirację znajduje w procesach naturalnych i ich zasadach, w biologicznych strukturach życia oraz w składnikach struktur organicznych. Medek mnoży, łączy, deformuje, kształtuje obiekty w struktury organiczne, poszukuje podobieństw, połączeń i napięć. Patrzy pod powierzchnię i w ten sposób daje głębokie spojrzenie i odsłania nowe perspektywy.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Tomáš Medek intensywnie zajmował się nowymi technikami 3D, takimi jak szybkie prototypowanie FDM, digitalizacja i pomiary 3D, czyli technologią druku 3D i skanowania 3D. Umożliwiają mu one tworzenie najbardziej złożonych obiektów konstrukcyjnych. Bez tych technik byłoby to prawie niemożliwe. Jego ostatnie dzieło sztuki wykonane jest w całości z tworzywa ABS.

Stopniowo stworzył serię przedmiotów, które nazwał "owocami". Rzeźby małoformatowe są w większości odlewane z brązu, a ich złożoność sprawia, że proces odlewania jest bardzo trudny i wymaga szczególnej dokładności. Ale tylko w ten sposób można tworzyć unikalne, wieloaspektowe i technicznie doskonałe dzieła sztuki.