Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zielona Retencja - oszczędność dla miast.
Woda w mieście i zielona retencja dla nas to idealne miasto jak ACO City.

Dlatego z Gdańską Fundacją Wody i Gdańskimi Wodami w dniach 14- 16 czerwca 2023 opowiemy o symbiozie zielonej retencji i wodzie w mieście. Przekażemy praktyczną wiedzę na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.

ACO. we care for water


DATA SPOTKANIA |14 - 16.06.2023

MIEJSCE | Gdańsk Hotel Orle

O mnogości rozwiązań w zakresie zarządzania wodą w mieście opowie:

Rafał
Cimiński

Kierownik Regionu

Rafal.Ciminski@aco.pl

tel. 601 264 172