Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zintegrowany system: szybka instalacja i łatwa konserwacja

Usługi

ACO oferuje klientom unikalne usługi, które pomogą wszelkim projektom przemysłowym lub budynkom komercyjnym w prawidłowej konfiguracji systemów odwodnień w taki sposób, aby zapobiec pogorszeniu ich jakości w przyszłości. Oceniamy funkcjonowanie obecnego systemu odwodnienia oraz pomagamy w opracowaniu specyfikacji systemów odwodnień i akcesoriów w nowych obiektach. Zapewnimy, ze systemy odwodnień będą zgodne z obecnie stosowanymi i przyszłymi technologiami, natężeniem ruchu w strefie roboczej oraz ocenimy wszelkie inne potencjalne ryzyka. Możemy dostarczyć, w formie jednego raportu , ocenę ryzyka, środki naprawcze i plan działania do Państwa informacji.


Ocena systemu odwodnienia

Ocena systemu odwodnienia ACO (ACO DSA) obejmuje wszechstronną ocenę istniejącego systemu odwodnienia i otaczającego środowiska, w tym technologie produkcyjne i serwisowe oraz ich wpływ na potencjalne zagrożenia w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Dowiedz się więcej

Nadzór nad instalacją

Jesteśmy świadomi, że wiele problemów może się zdarzyć w trakcie prac budowlanych.
Pomożemy zadbać o jakość prac w trakcie instalacji.

Dowiedz się więcej

Łańcuch usług ACO

Planowanie i optymalizacja

W ACO projektujemy wysokowydajne systemy odwodnień, które spełniają specyficzne wymagania zakładów produkujących napoje. Upewnimy się, że każdy aspekt Państwa projektu systemu odwodnień będzie spełniał najwyższe standardy, w tym dostarczanie plików BIM (Modelowanie informacji o budynku) do specyfikacji.

Pomoc techniczna i wsparcie na miejscu

  • Montaż:
    Produkty ACO są zaprojektowane w sposób, który minimalizuje czas montażu i związane z tym koszty oraz łatwe wdrożenie do eksploatacji po montażu.

  • Wsparcie montażowe na miejscu:
    Zespół ACO może być dostępny na żądanie w czasie montażu systemu odwodnienia, aby udzielać wskazówek i porad w zakresie najlepszych praktyk.

  • Spawanie na miejscu:
    Nowa, niedawno wprowadzona, metoda łączenia umożliwia instalatorom higieniczne spawanie długich sekcji kanałów odwadniających na miejscu i idealnie nadaje się do stosowania w środowiskach wymagających najwyższych standardów higienicznych.

Obsługa Posprzedażowa

Zespół ACO oceni skuteczność istniejącego programu czyszczenia i zapewni rekomendacje - poprzez naszych partnerów - dotyczące procedur czyszczenia i środków chemicznych, których należy użyć aby utrzymywać Państwa system odwodnienia w czystości.

Informowanie i edukowanie

Dzielimy się globalną wiedzą fachową Grupy ACO z dilerami, planistami, architektami i instalatorami, którzy kładą duży nacisk na jakość. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i uczestnictwa w wielu organizowanych przez nasz szkoleniach CPD.