Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO TRAM

System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kanału międzytorowego oraz dwóch kanałów bocznych o zmiennej długości. Przepusty ACO Tram zbierają wodę z torowiska, z szyn oraz wodę infiltracyjną z pasa zieleni. Przyczyniają się one do poprawy komunikacji w przestrzeni publicznej: chronią pieszych i wystawy sklepowe przed ochlapywaniem wodą deszczową i błotem przez przejeżdżające tramwaje.


Zalety systemu:

  • Kanały o dużej wydajności hydraulicznej i szerokości w świetle 200 mm.
  • Ciągłość przepływu wody pod szynami dzięki wsuwanym łącznikom.
  • Montaż łącznika pod szynami od wewnętrznej strony kanałów.
  • Bardzo dobra szczelność systemu ACO Tram dzięki gumowym uszczelnieniom.
  • Centralne mocowanie śrubowe rusztów (1 punkt).
  • Izolacja elektryczna i mechaniczna (brak przenoszenia drgań) dzięki rynnie neoprenowej.

Liniowe odwodnienie torowisk


Punktowe odwodnienie torowisk

16023Kanał ACO DRAIN V 100 G TRAMpdfdwg
135011|135012ACO Tram RD150V Zestaw międzyszynowy z odpływem d=110mmpdfdwg
135014|135015ACO Tram RD150V Zestaw międzyszynowypdfdwg
302444Wpust ACO Tram DN100pdfdwg
302656Wpust ACO Tram DN200pdfdwg
303041Kanał ACO Tram Kanał 165pdfdwg
Instrukcje zabudowy Monoblock RDpdf
Instrukcja Eksploatacji Monoblock RDpdf
Polimerbetonpdf
Wpusty ACO Trampliki pdf
Deklaracja Właściwości Użytkowych ACO TRAM 165pliki pdf

Przykładowe realizacje