Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormbrixx HD
Przeznaczony dla ruchu samochodów ciężarowych i wysokich klas obciążenia


  • Wysokość 1 warstwy: 610 mm
  • Liczba podstawowych elementów/m³: 4,5
  • Objętość/element podstawowy: 209 l
  • Pojemność czynna: 95 %
  • Wysokość 1 warstwy: 914 mm
  • Liczba podstawowych elementów/m³: 3
  • Objętość/element podstawowy: 319 l
  • Pojemność czynna: 97 %

Zalety systemu Stormbrixx

Stabilność i trwałość konstrukcji dzięki połączeniom blokowym

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm lub 1200x600x494mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu. Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Konserwacja i kontrola bez ograniczeń

Ze względu na przemyślaną konstrukcję elementów systemu ACO Stormbrixx, która wymaga zamknięcia jedynie od zewnątrz w postaci prostych w montażu ścian bocznych, możliwa jest pełna kontrola i czyszczenie systemu.

Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają prowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje stały dostęp do systemu odwadniającego.

Woda wewnątrz skrzynek

Kamera inspekcyjna

Urządzenie czyszczące