Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojące

Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w zanieczyszczonych wodach opadowych oraz technologicznych, a te zintegrowane z osadnikiem również do usuwania zawiesiny ogólnej.Separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojace

 • w zbiornikach z tworzywa sztucznego
 • z komorą pomp (układ dwu lub jednopompowy)

Produkt objęty serwisem fabrycznym ACO

Separatory z tworzywa sztucznego - wolnostojące

Oleopator P
Wolnostojący

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym
 • Wolnostojący
 • Przepływ od 3 do 30 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.


Oleolift P Duo
Wolnostojący

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem
 • Z komorą pomp
 • Układ dwupompowy z jednostką sterującą
 • Wolnostojący
 • Przepływy od 3 do 10 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.


Oleolift P Mono
Wolnostojący

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem
 • Z komorą pomp, układ jednopompowy
 • Wolnostojący
 • Przepływy od 3 do 10 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.


Coalisator P
Wolnostojący

 • Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem lub bez
 • Wolnostojący
 • Przepływy od 1,5 do 3 l/s

Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.

Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

Zasada działania separatorów z wkładem koalescencyjnym

Separatory koalescencyjne firmy ACO są urządzeniami przepływowymi. W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji olejowych (poniżej 15 mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym następuje sedymentacja (wytrącenie) zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.). Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem lub zintegrowany z separatorem (Oleopator P i Oleolift P wolnostojące).

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej gdzie zachodzą zjawiska koalescencji i flotacji. Większe cząsteczki oleju flotują (unoszą się pod wpływem różnicy ciężarów ku górze). Natomiast te, które uległy wielokrotnym podziałom odkładają się na powierzchni filtra koalescencyjnego (zjawisko adsorpcji), gdzie łączą się w większe cząsteczki (koalescencja) aż do momentu kiedy zaczynają flotować, tworząc na powierzchni warstwę filmu olejowego. Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w "pływakowe" zamknięcie. Odpowiednio wytarowany "pływak" unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa. W chwili przekroczenia granicznej ilości gromadzenia oleju (różnej dla różnych wielkości separatorów) opada do gniazda zamykając odpływ z separatora. Uniemożliwia to skażenie kanalizacji lub wód odbiornika substancjami ropopochodnymi.

Specyficzną grupą separatorów są separatory wolnostojące. Z przyczyn praktycznych oraz eksploatacyjnych (łatwa konserwacja) wykonywane z polietylenu. Taka konstrukcja, oraz niewielkie gabaryty umożliwiają montaż takiego urządzenia w obrębie budynku, w pomieszczeniu technicznym celem odbioru wód z powierzchni np. parkingu wielopoziomowego. Urządzenia tego typu są dostosowane do specyfiki lokalizacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o wielkość, jak również skład ilościowy oraz jakościowy spływu powierzchniowego. Firma ACO jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek tworzywowe separatory koalescencyjne zintegrowane z komorą pomp. Uwalnia to inwestorów i projektantów od ograniczeń związanych z zależnością między rzędnymi konstrukcyjnymi budynku a położeniem wlotu do kanalizacji grawitacyjnej.


Numer katalogowyNazwaPDFDFX
418600.LCOleopator P freestanding NS 3/0pdfDFX
418601.LCOleopator P freestanding NS 3/300pdfDFX
418602.LCOleopator P freestanding NS 3/600pdfDFX
418603.LCOleopator P freestanding NS 6/0pdfDFX
418604.LCOleopator P freestanding NS 6/600pdfDFX
418605.LCOleopator P freestanding NS 6/1200pdfDFX
418606.LCOleopator P freestanding NS 10/0pdfDFX
418607.LCOleopator P freestanding NS 10/1000pdfDFX
418608.LCOleopator P freestanding NS 15/0pdfDFX
418609.LCOleopator P freestanding NS 15/1500pdfDFX
418610.LCOleopator P freestanding NS 20/0pdfDFX
418611.LCOleopator P freestanding NS 20/2000pdfDFX
418612.LCOleopator P freestanding NS 30/0pdfDFX
418613.LCOleopator P freestanding NS 30/3000pdfDFX
418600.HCOleopator P freestanding NS 3/0pdfDFX
418601.HCOleopator P freestanding NS 3/300pdfDFX
418602.HCOleopator P freestanding NS 3/600pdfDFX
418603.HCOleopator P freestanding NS 6/0pdfDFX
418604.HCOleopator P freestanding NS 6/600pdfDFX
418605.HCOleopator P freestanding NS 6/1200pdfDFX
418606.HCOleopator P freestanding NS 10/0pdfDFX
418607.HCOleopator P freestanding NS 10/1000pdfDFX

Numer katalogowyNazwaPDFDFX
418601.P106Oleolift P Freestanding NS 3/300 Mono 6mpdfDFX
418601.P111Oleolift P Freestanding NS 3/300 Mono 11mpdfDFX
418601.P120Oleolift P Freestanding NS 3/300 Mono 20mpdfDFX
418601.P206Oleolift P Freestanding NS3/300 Duo 6mpdfDFX
418601.P211Oleolift P Freestanding NS3/300 Duo 11mpdfDFX
418601.P220Oleolift P Freestanding NS3/300 Duo 20mpdfDFX
418602.P106Oleolift P Freestanding NS3/600 Mono 6mpdfDFX
418602.P111Oleolift P Freestanding NS3/600 Mono 11mpdfDFX
418602.P120Oleolift P Freestanding NS3/600 Mono 20mpdfDFX
418602.P206Oleolift P Freestanding NS3/600 Duo 6mpdfDFX
418602.P211Oleolift P Freestanding NS3/600 Duo 11mpdfDFX
418602.P220Oleolift P Freestanding NS3/600 Duo 20mpdfDFX
418604.P106Oleolift P Freestanding NS6/600 Mono 6mpdfDFX
418604.P111Oleolift P Freestanding NS6/600 Mono 11mpdfDFX
418604.P120Oleolift P Freestanding NS6/600 Mono 20mpdfDFX
418604.P206Oleolift P Freestanding NS6/600 Duo 6mpdfDFX
418604.P211Oleolift P Freestanding NS6/600 Duo 11mpdfDFX
418604.P220Oleolift P Freestanding NS6/600 Duo 20mpdfDFX
418605.P106Oleolift P Freestanding NS6/1200 Mono 6mpdfDFX
418605.P111Oleolift P Freestanding NS6/1200 Mono 11mpdfDFX
418605.P120Oleolift P Freestanding NS6/1200 Mono 20mpdfDFX
418605.P206Oleolift P Freestanding NS6/1200 Duo 6mpdfDFX
418605.P211Oleolift P Freestanding NS6/1200 Duo 11mpdfDFX
418605.P220Oleolift P Freestanding NS6/1200 Duo 20mpdfDFX
418607.P106Oleolift P Freestanding NS10/1000 Mono 6mpdfDFX
418607.P111Oleolift P Freestanding NS10/1000 Mono 11mpdfDFX
418607.P206Oleolift P Freestanding NS10/1000 Duo 6mpdfDFX
418607.P211Oleolift P Freestanding NS10/1000 Duo 11mpdfDFX
418607.P220Oleolift P Freestanding NS10/1000 Duo 20mpdfDFX

Numer katalogowyNazwaPDFDFX
3901.00.10Coalisator P Typ 1,5 bez osadnikapdfDFX
3911.00.10Coalisator P Typ 1,5/150 z osadnikiempdfDFX
3903.00.10Coalisator P Typ 3 bez osadnikapdfDFX
3913.00.10Coalisator P Typ 3/150 z osadnikiempdfDFX

Separator ropopochodnych formularz doborupdf
Oleopator P Wolnostojący deklaracja właściwości użytkowychpdf
Oleolift P Wolnostojący deklaracja właściwości użytkowychpdf
Coalisator® P wolnostojący deklaracja właściwości użytkowychpdf