Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ogród deszczowy w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej

W Gdańsku, przy ulicy Zakopiańskiej, powstał kolejny obiekt malej retencji - ogród deszczowy o powierzchni 124,7 m² i pojemności 15,32 m³. Stanowi on część strategii zarządzania wodami opadowymi w mieście, której celem jest jak najefektywniejsza retencja wody. Dzięki temu podejściu, nadmiar wody opadowej jest odprowadzany do sieci kanalizacji deszczowej, co pozwala na lepszą adaptację miasta do zmian klimatycznych.

Ogrody deszczowe przypominają zwyczajne ogrody, jednak ponad 50% ich składu stanowią specjalne gatunki roślin hydrofitowych, które dodatkowo oczyszczają wodę. Głównym zadaniem takich ogrodów jest zbieranie i wykorzystywanie deszczówki z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych, takich jak dachy, chodniki, ciągi piesze oraz przydomowe podjazdy i parkingi. Ogrody deszczowe chłoną wodę nawet o 40% lepiej niż klasyczne trawniki.

Zastosowane rozwiązanie firmy ACO

Mieszkańcy budynku przy ul. Zakopiańskiej zmagali się z problemem piwnic zalewanych wodą deszczową spływającą strugami z górnego, stromego tarasu zabudowy. Deszczówka płynęła przez “zwykły” teren zielony, który nie był w stanie zatrzymać spływającego z góry potoku. Zainstalowanie kanałów odwadniających zintegrowanych z krawężnikiem ACO KerbDrain® oraz rozwiązania ACO SuDS Wylot, mają na celu odwodnienie ul. Zakopiańskiej i płytkie zebranie wody do ogrodu deszczowego.

System ACO KerbDrain® został opracowany w odpowiedzi na wymagania nowoczesnej infrastruktury dla funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. Jego instalacja jest bardzo łatwa, ponieważ krawężnik i kanały odwadniające są montowane jednocześnie. Elementy wykonane są z polimerbetonu, sprawdzonego w produkcji systemów odwadniających. ACO SuDS Wylot natomiast to estetyczne rozwiązanie do łączenia tradycyjnych systemów odprowadzania wody z elementami infiltracyjnymi, takimi jak rowy, ogrody deszczowe, oczka wodne, stawy i cieki wodne. Może być także używany jako wylot systemu kanalizacji deszczowej montowany na skarpach. Dodatkowe akcesoria, takie jak opcjonalna osłona kratowa zabezpieczająca koła kosiarki oraz blokada dla zwierząt, dopełniają system w miejscach o szczególnych wymaganiach, jakimi są miejskie ogrody deszczowe.