Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Kanały rynnowe


ACO Kanały higieniczne

ACO kanały higieniczne zostały opracowane z zachowaniem odpowiednich zasad konstrukcji zapewniających maksymalnie funkcjonalne i higieniczne rozwiązanie.

Oferta higienicznych kanałów rynnowych ACO jest idealna do zastosowań, w których zachodzi potrzeba retencjonowania dużych ilości płynu z równoczesnym zapewnieniem łatwości czyszczenia.

 • Konstrukcja higieniczna według norm EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokument nr 8, 13 i 44
 • Dostępne ruszty dla klas obciążenia do N 250 (EN 1253)
 • Higieniczne kanały ACO są testowane i certyfikowane zgodnie z EN 1253-1 i EN 14159-1
 • Zaokrąglone wewnętrzne naroża promień gięcia min. 3mm
 • Minimalne spadki 1% wzdłuż i w poprzek kanału we wszystkich obszarach
 • Wzmocnione dno dla szerokości większych niż 300 mm - Dla kanałow o szerokości dna do 300mm kształt dna typu V, dla większych kształt dna typu X

Widok 3D - kanały

ACO Kanały rynnowe z krawędzią winylową

ACO Kanał Euro z krawędzią winylową* jest przeznaczony do wygodnej instalacji w podłogach winylowych.
Jest idealny do zastosowań, w których zachodzi potrzeba u retencjonowania dużych ilości płynu.
Ruszty dla klas obciążenia do N 250 (EN 1253).
ACO Kanały Euro z krawędzią winylową są certyfikowane zgodnie z EN 1253-1.
*Krawędź winylowa nie jest w pełni higieniczna.

 • Minimalne spadki 1% wzdłuż i w poprzek kanału we wszystkich obszarach
 • Wzmocnione dno dla szerokości większych niż 300 mm - Dla kanałów o szerokości dna do 300mm kształt dna typu V, dla większych kształt dna typu X

Ruszty dla ACO kanałów higienicznych

higieniczny ruszt drabinkowy

higieniczny ruszt bezramowy

higieniczny ruszt płytowy

ruszt kratowy

Jako jedna z wiodących firm działających w obszarze przemysłowych odwodnień, Grupa ACO w pełni rozumie decydującą rolę jaką w przemyśle żywieniowym pełni sprawny system gospodarowania odpadami.
Bezpieczeństwo zdrowotne oraz redukcja kosztów są podstawą zysków w tej wymagającej branży, wciąż jednak wielu producentów nie wiąże odprowadzania nieczystości z tymi kluczowymi czynnikami. W konsekwencji systemy odwadniające są nieprawidłowo projektowane, co oznacza wzrost kosztów czyszczenia instalacji, może prowadzić do zanieczyszczenia żywności, strat finansowych, a w ostateczności do zamknięcia zakładu produkcyjnego.
Jako firma wyznaczająca przyszłe standardy w dziedzinie systemów odwodnień, chcemy zmieniać takie podejście poprzez podniesienie znaczenia higienicznego odwadniania, oraz polepszanie jakości na każdym etapie produkcji.

Nasza polityka jakości „HygieneFirst” oznacza, że to właśnie higiena w rozwiązaniach ACO stoi zawsze na pierwszym miejscu. Priorytetem ACO jest dostarczać produkty tylko o najlepszych parametrach higienicznych. Szeroki zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych sprawia, że jesteśmy pierwszą firmą stosującą zasady higienicznych rozwiązań w obszarze przemysłowych odwodnieni.

Video HygieneFirst ACO
Video Zalety Wpustow Higienicznych ACO
Video Odwodnienia Higieniczne W Kuchni ACO

Ochrona na czas montażu

Funkcje i zalety:

 • Ochrona przed zanieczyszczeniem materiałami budowlanymi
 • Eliminuje konieczność czyszczenia systemu odwodnienia po instalacji
 • Zapobiega urazom w miejscu pracy
 • Certyfikowane zgodnie z EN 12811-1 do rusztowań o klasie obciążenia 3
 • Ekologiczne i łatwe w utylizacji

Szczegóły zamówienia:

 • W przypadku produktów standardowych dodać znak _C na końcu numeru produktu (przykład: 111111_C)
 • W przypadku przedmiotów pół-standardowych i niestandardowych określić tę opcję w procesie zamówienia
ACO kanały higieniczne pdfdwg
ACO Stal nierdzewna instrukcja montażupdf
ACO Kanały Euro - Instrukcja montażu pdf
ACO instrukcja czyszczeniapdf
Tabele odporności chemicznej stali nierdzewnejpdfdoc
ACO - Deklaracja właściwości użytkowychpdf
Atest PZHpdf