Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Jak uzyskać lepsze wyniki na poziomie produkcyjnym?
Bezkompromisowy wodoszczelny system

Efektywne zarządzanie wodą ściekową, dzięki wykorzystaniu właściwie zaprojektowanego systemu odwadniania, zapewnia optymalny poziom higieny oraz minimalizuje ryzyko zakłóceń produkcji, które mogą zostać spowodowane przez blokady odpływów, zalania i wycieki. Podczas projektowania systemu odprowadzania, ważne jest przyjęcie holistycznego podejścia do specyfikacji i istnieje szereg kluczowych czynników, które należy rozważyć.

Kluczowe kroki podczas właściwego projektowania wodoszczelnego systemu odwadniania

W najszerszym sensie, podczas określania specyfikacji systemu odwadniania należy rozważyć cztery kluczowe obszary: Czy twój system jest odpowiedni do swojego przeznaczenia, czy jest zintegrowany ze środowiskiem produkcyjnym, czy został zaprojektowany przez kompetentnych ekspertów z branży i czy jest zaprojektowany tak, by dało się go czyścić?

Rozważając konkretnie kwestię przetwarzania ścieków oraz stworzenia wodoszczelnego systemu, należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

Wodoszczelna ochrona ścian rozszerza wydajność higieniczną instalacji służących do produkcji żywności i napojów. Całkowitą odporność na wodę można osiągnąć tylko dzięki odpowiednio zaprojektowanemu połączeniu ściany z podłogą. Podniesienie obramowania pomiędzy ścianą i podłogą oraz stworzenie łatwych do całkowitego wyczyszczenia i higienicznych, zaokrąglonych narożników jest najskuteczniejszym sposobem na stworzenie naprawdę wodoszczelnego systemu odprowadzania. Ponadto pomoże to chronić ściany przed negatywnymi skutkami użytkowania pojazdów fabrycznych i maszyn.

Prawidłowe umieszczenie, projekt i przepustowość odprowadzenia - system odprowadzenia powinien być higienicznie zaprojektowany, odpowiedni do obecnych i przyszłych zastosowań produkcyjnych oraz prawidłowo umieszczony w fabryce. Kluczowe pytania obejmują: Jaki typ cieczy lub ścieków musi być odprowadzany, jakie obciążenia termiczne i udary musi wytrzymać system i gdzie będzie zlokalizowana maszyna generująca ścieki? Na przykład nie ma sensu umieszczać maszyny generującej ścieki kilka stóp lub metrów od odpływu.

Niezawodne połączenie między podłogą i odpływem - określona podłoga i odpływ muszą być dostosowane do warunków otoczenia. Wybranie niewłaściwej podłogi lub odpływu prawdopodobnie doprowadzi do powstania pęknięć w podłodze sąsiadującej z odpływem, podniesienie się krawędzi płyt podłogowych, a nawet delaminację podłogi. Wszystkie te problemy zmniejszają wydajność systemu odprowadzania i ostatecznie również twojego zakładu. ACO i Sika zakończyły niedawno trzyletni projekt badawczy mający na celu opracowanie najbardziej wydajnych połączeń między podłogą a systemem odprowadzania.

Odpowiednio nachylone podłogi – nachylenie podłóg powinno zapewniać spływanie wody ściekowej od ścian na podłogę i do odpływu. Jeśli podłoga nie ma właściwego kąta nachylenia (tzw. spadku), istnieje ryzyko, że woda będzie się zbierać na podłodze fabryki, powodując ryzyko poślizgnięcia oraz zagrożenie dla higieny. Fachowe porady dotyczące specyfikacji podłogi należy uzyskać od wiodących firm produkujących podłogi.

Zaprojektowanie efektywnego systemu odprowadzania jest kluczowe. Pozytywnie wpływa ono na wydajność higieniczną, bezpieczeństwo żywności/napojów, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz koszty operacyjne. W ACO posiadamy wewnętrzny zespół ekspertów w zakresie odwadniania, którzy pomogą Ci zmierzyć się z wyzwaniami obecnymi w branży produkcji żywności i napojów. Skontaktuj się z naszymi lokalnymi spółkami zależnymi, aby uzyskać najszybsze porady dotyczące procesu odwadniania.

Obejrzyj film o niezawodnym wodoszczelnym systemie

Csm Csm Keyfocusareas 50f21a3a53 Fbc8bfb348