Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odwodnienia przemysłowe dla zakładów przetwórstwa mięsnego

Najwyższe wymagania stawia się przed systemami odwodnień w środowisk zakładów przetwórstwa mięsnego. Charakter wody ściekowej w zakładzie różni się w zależności od obszaru. Rozwiązania ACO mają za zadanie zapobiegać zatykaniu systemów odwodnień przez odpadki i są nawet w stanie rozdzielać produkty uboczne procesu produkcji, w tym tłuszcze i krew.

W ACO rozumiemy, ze różne rodzaje zakładów przetwórstwa mięsnego mają różne wymagania w zakresie systemów odwodnień. Stale rozwijamy innowacyjne akcesoria systemów odwodnień, które mają za zadanie spełnić specyficzne wymagania producentów mięsa. Oferujemy również usługę Oceny systemu odwodnienia, aby pomóc w ocenie wydajności systemu odwodniającego klienta, oraz zidentyfikować sposoby usprawnienia takiego systemu tak, by spełniał wymagania zakładu producyjnego.