Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Systemy odwodnień dla zakładów sektora spożywczego

ACO jest globalnym liderem w projektowaniu i produkcji systemów odwodnień, stosowanych zarówno w zarządzaniu wodami powierzchniowymi jak i w odwodnieniach budynków. „Creating the future of drainage“ to część naszej tożsamości marki.
W zakładach przetwórstwa spożywczego, odwodnienie ma ogromny wpływ na higienę procesu i odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu higieny żywności, co ostatecznie przekłada się na bezpieczeństwo publiczne. Obecnie produkty spożywcze i napoje są przetwarzane w wielu różnych częściach świata a przetwórcy wymagają najwyższych standardów produkcji i jakości w całym łańcuchu dostaw. System odwodnienia jest integralną częścią każdej linii do produkcji żywności a jego jakość ma bezpośredni wpływ na wydajność produkcji i bezpieczeństwo żywności. System odwodnienia jest integralną częścią każdej linii do produkcji żywności a jego jakość ma bezpośredni wpływ na wydajność produkcji i bezpieczeństwo żywności.


W rozwiązaniach ACO higiena jest zawsze na pierwszym miejscu

Projektujemy i produkujemy systemy odwodnień, które pozwalają zakładom produkcyjnym stawiać higienę na pierwszym miejscu oraz które spełniają praktycznie wymogi codziennej produkcji. Oferowane przez nas produkty spełniające najwyższe wymogi higieniczne, idealnie nadają się do przewidywanych zastosowań, są łatwe w czyszczeniu i łatwe w utrzymaniu. ACO, jako jeden z wiodących specjalistów na świecie, nieustannie stara się wspierać zwiększanie standardów w ramach każdej części procesu od projektu systemu odwodnień do instalacji, czyszczenia i bieżącego utrzymania. Powyższe zobowiązanie znajduje odzwierciedlenie w naszej filozofii HygieneFirst.

Dowiedz się więcej


Bezkompromisowy wodoszczelny system

Produkcja żywności i napojów generuje ogromne ilości wody ściekowej. Przetworzenie jednego kilograma mięsa wytwarza ok. 1,2 litra wody ściekowej, przetwórstwo jednego litra produktów nabiałowych przyczynia się do powstania ok. 2,5 litra wody ściekowej a wyprodukowanie jednego litra napoju prowadzi do powstania aż sześciu litrów ścieków. Skuteczne zarządzanie taką wodą ściekową ma krytyczne znaczenie dla higieny, bezpieczeństwa pracowników i ciągłości produkcji.

Odkryj całościowe podejście ACO


Odkryj 3 warunki konieczne do opracowania systemu odwodnień

Produkcja żywności i napojów generuje ogromne ilości wody ściekowej. Przetworzenie jednego kilograma mięsa wytwarza ok. 1,2 litra wody ściekowej, przetwórstwo jednego litra produktów nabiałowych przyczynia się do powstania ok. 2,5 litra wody ściekowej a wyprodukowanie jednego litra napoju prowadzi do powstania aż sześciu litrów ścieków. Skuteczne zarządzanie taką wodą ściekową ma krytyczne znaczenie dla higieny, bezpieczeństwa pracowników i ciągłości produkcji. A jednak wielu ekspertów z branży spożywczej traktuje odwodnienie wyłącznie jako produkt a nie jako całościowy proces.

Przejdź do warunków koniecznych do opracowania systemu odwodnień

Komponenty systemu odwadniającego

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP