Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

W jaki sposób skutecznie odwadniać duże obszary zewnętrzne?
System odwadniania dla obszaru załadunkowego browaru

W zewnętrznych obszarach browaru największe wyzwanie to zapewnienie, aby systemy odwadniania były w stanie wytrzymać najwyższe klasy obciążeń i szybko odprowadzały duże ilości wody deszczowej zawierającej cząstki stałe. System odwadniania musi poradzić sobie z dużą ilością wód opadowych, piachu i zanieczyszczeń, które mogą łatwo przeciążyć publiczne kanały ściekowe.

Powyższe wymaganie można łatwo spełnić, jeżeli skoncentrujemy się na kluczowych obszarach z zamiarem ochrony wody przed ludźmi i ludzi przed wodą. Prosimy zapoznać się z rozwiązaniami, które zostały opracowane do stosowania w logistyce browarów i strefach dostaw. ACO to znana marka również w zakresie rozwiązań dla zarządzania wodą powierzchniową.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszych lokalnych stron internetowych.

Komponenty Systemu odwodnienia

Monolityczny system ACO DRAIN® Monoblock

Monolityczny system ACO DRAIN® Monoblock to system odwodnień o strukturze monolitycznej: Kanał i ruszt są wykonane
z betonu polimerowego z jednego odlewu. W rezultacie powstaje niezwykle stabilna konstrukcja bez żadnych ruchomych części. Nie ma potrzeby stosowania złączy klejowych. Unikalna konstrukcja monolityczna gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i stabilność, nawet w przypadku ekstremalnych obciążeń występujących w systemach odwodnień na dużych obszarach.

Separatory zawiesin

Separatory zawiesin ACO CS są urządzeniami sedymentującymi zawarte w ściekach zawiesiny. Urządzenia przeznaczone są do redukcji zawiesin w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (drogi, stacje i magazyny paliw, parkingi, bazy transportowe, perony kolejowe). Służą także do podczyszczania ścieków przemysłowych np. z myjni. Oddzielenie zawiesin w ściekach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w ściekach opadowych oraz technologicznych, a te zintegrowane z osadnikiem również do usuwania zawiesiny ogólnej.

ACO Stormbrixx®

System rozsączania i retencji ACO Stormbrixx HD nadaje się nie tylko do rozsączania, ale również do przechowywania (retencji) zgromadzonej wody powierzchniowej. Woda jest przechowywana w licznych przestrzeniach wewnętrznych systemu ACO Stormbrixx i może być uwalniana w kontrolowany sposób za pomocą regulatora przepływu. Dzięki temu unika się przeciążenia sieci wodociągowej w przypadku ulewnych deszczy.

ACO systemy regulacji przepływu

Uwolnienie zmagazynowanej wody w systemie ACO Stormbrixx odbywa się w sposób uregulowany regulatorem przepływu ACO. Regulator przepływu wykonany ze stali nierdzewnej umieszczany jest w zbiorniku żelbetowym.

Regulator uwalnia zmagazynowaną wodę zgodnie z zadanym przepływem hydraulicznym chroniąc kanalizację przed przeciążeniem.