Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

W jaki sposób kontrolować duże ilości ścieków?
System odwadniania na potrzeby stacji mycia CIP

Ścieki należy odprowadzać bezpośrednio do odpływu, nie doprowadzając do rozlania. Może to stanowić duże wyzwanie przy pracy z dużymi ilościami wody o wysokiej temperaturze, zawierającej agresywne związki chemiczne.

Zalecamy umieszczenie odpływu ze stali nierdzewnej bezpośrednio pod ujściami stacji CIP. Nie należy jednak zapominać o przepustowości odpływu, by zapewnić istnienie odstępu powietrznego oraz łatwy dostęp do odpływu w celu jego sprawdzenia.

Kwestią nadrzędną jest, by rozkład systemu odwadniania i sprzęt produkcyjny były rozważane holistycznie już na poziomie specyfikacji oraz, by zapewnić stosowanie higienicznych, wysokowydajnych systemów odwadniania, jeżeli zachodzi konieczność odprowadzania dużych ilości ścieków.

Komponenty Systemu odwodnienia

Kanały higieniczne rynnowe ACO - głębokie

Kanały higieniczne rynnowe ACO o dużej głębokości zapewniają lepszą wydajność przepływu i lepszą retencję z zachowaniem wszelkich wymogów higienicznych. Zostały one zaprojektowane do odprowadzania wody ściekowej z wymagających technologii, takich jak systemy CIP lub zbiorniki

Higieniczny wpust ACO - wysokowydajny

Wpust higieniczny w wersji o dużej wydajności ma średnicę 440 mm i jest w stanie obsługiwać natężenia przepływu przekraczające 20 l/s. Dzięki temu nadaje się do najbardziej wymagających technologii, takich jak systemy CIP.

Ruszt kratowy ACO

Ruszt kratowy ACO to lekkie i ekonomiczne rozwiązanie dla obszarów o niskich wymaganiach w zakresie higieny i odporności.

Higieniczne ruszty drabinkowe ACO

Higienicznie zaprojektowane ruszty drabinkowe ACO to łatwe w czyszczeniu rozwiązanie dla browarów. Ruszty drabinkowe są odpowiednie dla dużych klas obciążeń i pracy ze ściekami zawierającymi cząstki stałe.

Lej spustowy

Lej spustowy ACO stosowany jest do odprowadzania wody bezpośrednio do wpustu.

Rury ACO

System rur ACO ze stali nierdzewnej, łączonych na wcisk, przeznaczony jest do ścieków fekalnych i niefekalnych. Rury produkcji ACO oferują ponad 40 lat żywotności dzięki właściwościom materiałowym stali nierdzewnej. Niezwykła łatwość montażu i obsługi na miejscu są zapewnione dzięki systemowi montażu na wcisk wraz z powiązanymi narzędziami do cięcia komponentów.