Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dwufazowa separacja tłuszczu

Aby umożliwić zespołowi kuchennemu skupienie się na gotowaniu, należy zapewnić sprawne zarządzanie tłuszczem. W kuchniach komercyjnych podczas korzystania ze zlewów, mycia naczyń lub urządzeń w sposób niezamierzony wyrzuca się do odpływu odpady żywnościowe. Jednym z głównych odpadów są tłuszcze używane lub wytwarzane podczas gotowania, które po przedostaniu się do odpływu mogą tworzyć zatory.

Powoduje to zablokowanie odpływów i kanalizacji oraz stanowi poważny problem dla operatorów kuchni i władz lokalnych. Aby rozwiązać ten problem, stosuje się standardowe przemysłowe separatory tłuszczu (EN 1825), które usuwają i gromadzą tłuszcz, zanim trafi on do kanalizacji. Proces ten określany jest jako czyszczenie jednofazowe.

Zatory w kanalizacji mogą tworzyć się już u samego źródła, czyli w kuchni.Chronimy kuchnię przed niepożądanymi zapachami i zatorami za pomocą zainstalowanego w kuchni urządzenia do usuwania tłuszczu lub separatora tłuszczu. Proces ten określany jest jako czyszczenie dwufaozowe. ACO zapewnia kompletne rozwiązanie separacji tłuszczu od zlewu do kanalizacji. Standardem w branży jest ochrona sieci kanalizacyjnej, ale ACO idzie o krok dalej i przyjmuje podejście dwufazowe, które chroni również sam budynek.


Czyszczenie 1-fazowe - EN 1825 Separatory tłuszczu

ACO oferuje najbardziej wszechstronny zakres separatorów tłuszczu na rynku. Nasze produkty są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, a nasz asortyment obejmuje zarówno rozwiązania wolnostojące, jak i te, które są wymagane do zastosowań pod ziemią. Oznacza to, że możemy zapewnić operatorom kuchni komercyjnych rozwiązanie separacji tłuszczu, które doskonale spełni ich wymagania, niezależnie od ilości produkowanych ścieków. Szczegółowość naszego asortymentu oznacza, że operatorzy nie są zmuszeni do zakupu większego i droższego separatora, niż potrzebują, aby spełnić swoje potrzeby.

  • Standard branżowy
  • Ochrona systemu kanalizacyjnego
  • Główny stopień separacji
  • Zgodne z normą EN 1825

Zobacz więcej

Czyszczenie 2-fazowe - Rozwiązania do instalacji kuchennych

Wolnostojące rozwiązanie kuchenne ACO jest przeznaczone do ochrony samego budynku, ponieważ pomaga zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu w systemie rurociągów budynku. Rozwiązanie to może być również stosowane w lokalach gastronomicznych, gdzie przestrzeń jest ograniczona i nie można zainstalować większego separatora tłuszczu.

  • Wstępne podczyszczenie ścieku
  • Ochrona wewnętrznych rurociągów budynku, zapobieganie zatorom
  • Przedłużenie okresu konserwacji dużego separatora pierwszego stopnia
  • Wydłużenie czasu separacji

Zobacz więcej
ACO. we care for water

Footer

TOP

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl