Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Stormbrixx HD900

  • Wysokość 1 warstwy: 914 mm
  • Liczba podstawowych elementów/m³: 3
  • Objętość/element podstawowy: 319 l
  • Pojemność czynna: 97 %

Elementy systemu ACO Stormbrixx HD900

Zalety systemu Stormbrixx

Stabilność i trwałość konstrukcji dzięki połączeniom blokowym

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu. Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Konserwacja i kontrola bez ograniczeń

Ze względu na przemyślaną konstrukcję elementów systemu ACO Stormbrixx, która wymaga zamknięcia jedynie od zewnątrz w postaci prostych w montażu ścian bocznych, możliwa jest pełna kontrola i czyszczenie systemu.

Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają prowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje stały dostęp do systemu odwadniającego.

Stormbrixx_HD900_komplet dwg
314026ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø110mmpdfdwg
314027ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø160mmpdfdwg
314028ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø200mmpdfdwg
314029ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø315mmpdfdwg
314038ACO Stormbrixx element pośredni /górny studni rewizyjnejpdfdwg
314039ACO Stormbrixx element pośredni /górny studni rewizyjnej z króćcem Ø160mmpdfdwg
314043ACO Stormbrixx pokrywa zwieńczająca Ø400 D400 niewentylowanapdfdwg
314048ACO Stormbrixx adapter rurowy DN 250pdfdwg
314053ACO Stormbrixx pokrywa zwieńczająca Ø400 D400 wentylowanapdfdwg
314075ACO Stormbrixx element rewizyjnypdfdwg
314091ACO Stormbrixx HD900/SD900 Element bocznypdfdwg
314092ACO Stormbrixx HD900/SD900 Element przykrywajacypdfdwg
314094ACO Stormbrixx element przykrywający 1/2 warstwypdfdwg
314098ACO Stormbrixx HD900/SD900 Element boczny 1/2 warstwypdfdwg
314154ACO Stormbrixx HD900 element podstawowypdfdwg
ACO Stormbrixx - Formularz doborupdf
ACO Stormbrixx Informacje na temat bezpieczeństwapdf
Informacja ACO PL Stormbrixx HD900pdf
Stormbrixx HD900 2023 Mutual recognition declaration-Oświadczenie o wzajemnym uznawaniupdf