Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Stormbrixx HD600

  • Wysokość 1 warstwy: 610 mm
  • Liczba podstawowych elementów/m³: 4,5
  • Objętość/element podstawowy: 209 l
  • Pojemność czynna: 95 %
  • Minimalne zagłębienie: 0,8 m

Elementy systemu ACO Stormbrixx HD600

Zalety systemu Stormbrixx

Stabilność i trwałość konstrukcji dzięki połączeniom blokowym

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu. Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Konserwacja i kontrola bez ograniczeń

Ze względu na przemyślaną konstrukcję elementów systemu ACO Stormbrixx, która wymaga zamknięcia jedynie od zewnątrz w postaci prostych w montażu ścian bocznych, możliwa jest pełna kontrola i czyszczenie systemu.

Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają prowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje stały dostęp do systemu odwadniającego.

Stormbrixx_HD600_komplet dwg
27034ACO Stormbrixx HD600 Studzienka dostepowapdfdwg
314022ACO Stormbrixx HD600 Element przykrywajacypdfdwg
314023ACO Stormbrixx HD600 Lacznikpdfdwg
314026ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø110mmpdfdwg
314027ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø160mmpdfdwg
314028ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø200mmpdfdwg
314029ACO Stormbrixx adapter rurowy Ø315mmpdfdwg
314030ACO Stormbrixx HD600 Adapter rurowy Ø400mmpdfdwg
314038ACO Stormbrixx element pośredni /górny studni rewizyjnejpdfdwg
314039ACO Stormbrixx element pośredni /górny studni rewizyjnej z króćcem Ø160mmpdfdwg
314043ACO Stormbrixx pokrywa zwieńczająca Ø400 D400 niewentylowanapdfdwg
314048ACO Stormbrixx adapter rurowy DN 250pdfdwg
314053ACO Stormbrixx pokrywa zwieńczająca Ø400 D400 wentylowanapdfdwg
314061ACO Stormbrixx HD600 Element podstawowypdfdwg
314075ACO Stormbrixx element rewizyjnypdfdwg
314094ACO Stormbrixx element przykrywający 1/2 warstwypdfdwg
314095ACO Stormbrixx HD600 element boczny 1/2 warstwypdfdwg
314097ACO Stormbrixx HD600 element bocznypdfdwg
ACO Stormbrixx - Formularz doborupdf
Stormbrixx HD600 - Oświadczenie o wzajemnym uznawaniuzip