Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zarządzanie Tłuszczem w Kuchniach Komercyjnych

Wpływ i Rozwiązania

W środowisku kuchni komercyjnych, które cechuje wyjątkowa intensywność pracy, niezależnie od rozmiaru i specyfiki placówki, czy to hotelowej czy edukacyjnej, skuteczne zarządzanie tłuszczem (FOG) stanowi kluczowy element wpływający na efektywność operacyjną i ekonomiczną przedsięwzięcia.

Tłuszcze i oleje w formie lepkich substancji obecne są w odpływach generowane są przez procesy kulinarno-gastronomiczne. Ten zbiór obejmuje zarówno pozostałości tłuszczów pochodzących z produktów spożywczych, wykorzystywanych w procesie przygotowywania potraw, jak i substancje pochodzące z mycia sprzętu, naczyń oraz przyborów kuchennych. Wszystkie rodzaje kuchni, niezależnie od ich skali, generują ścieki niosące w sobie tłuszcze i oleje, a także pozostałości po żywności.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w postaci separatorów tłuszczu oraz osadników tłuszczu, które dostosowane są do różnych rodzajów kuchni, niezależnie od ich rozmiaru

Instalacja tych urządzeń przynosi szereg korzyści:

  • Ciągła Efektywność: Dzięki zastosowaniu separatora tłuszczu unikamy zatorów w systemie kanalizacyjnym, co chroni przed nieplanowanymi przestojami w pracy kuchni oraz utratą zysków wynikającą z ewentualnej konieczności czasowego zamknięcia placówki.
  • Oszczędność Czasu i Kosztów: Regulacyjne i utrzymaniowe wyzwania związane z koniecznością oczyszczania i udrażniania rur w przypadku ich zatkania zostają zminimalizowane, co wpływa pozytywnie na efektywność operacyjną i redukcję kosztów.
  • Kontrola Zapachów: Instalacja separatora tłuszczu wyklucza wydobywający się fetor, a co za tym idzie, zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności kontroli sanitarnych, przyczyniając się do pozytywnego wrażenia estetycznego i zapachowego.
  • Bezpieczeństwo Żywności: Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia żywności wynikającego z awarii lub zatorów w systemie kanalizacyjnym.
  • Zgodność z Przepisami: Nasze technologie separatorów posiadają certyfikaty zgodności z nomami EN 1825 oraz DIN 4040-100, co gwarantuje, że działalność kuchni odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi i eliminuje ryzyko nałożenia kar prze instytucje kontrolujące.
  • Aspekt Ekologiczny: Dzięki zastosowaniu separatorów tłuszczu minimalizujemy wpływ działalności na środowisko, co przekłada się na redukcję ekologicznego śladu.
  • Niezawodność i Łatwość Utrzymania: Produkty oferowane przez naszą firmę charakteryzują się trwałością oraz prostotą utrzymania, co gwarantuje spokój i nieprzerwane funkcjonowanie. Profesjonalny serwis ACO dostępnym momencie dla użytkowników urządzeń.

Decyzja o wyborze odpowiedniego rozwiązania zarządzania tłuszczem jest uzależniona od szeregu kluczowych kryteriów, takich jak rozmiar kuchni, rodzaj serwowanych potraw, używane urządzenia kuchenne, skład ścieków oraz gęstość generowanych tłuszczów.

Nasze separatory tłuszczu są starannie zaprojektowane w celu eliminacji gromadzenia się tłuszczu w rurach kanalizacyjnych oraz zapobieżenia przemieszczania się tłuszczu w głównym systemie kanalizacyjnym.

W celu dokonania właściwego wyboru rozwiązania, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem specjalistów, którzy chętnie udzielą wsparcia w dostosowaniu odpowiedniego systemu zarządzania tłuszczem do unikalnych potrzeb Twojej kuchni komercyjnej.


RowiązaniaPliki do pobrania


Referencje