Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odwodnienia przemysłowe dla producentów napojów

Procesy produkcji napojów zużywają ogromne ilości wody. Każdy wyprodukowany litr napoju przyczynia się do powstania średnio do sześciu litrów wody ściekowej. W rezultacie ACO opracował szeroką gamę systemów odwodnień, specjalnie przystosowanych do potrzeb przemysłowej produkcji napojów.


Aby zapewnić skuteczną pracę systemów odwodnień, osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji powinny traktować odwodnienie jako integralną część procesu produkcyjnego w trakcie planowania systemów odwodnień. Plany zakładu produkcyjnego i systemy odwodnień powinny być opracowywane wspólnie a system odwodnień powinien być zwymiarowany pod przyszłe potrzeby tak, aby zapewnić, że będzie w stanie obsłużyć wszelkie wymagane zmiany w zakresie mocy produkcyjnych lub rodzaju produkcji.


Proste wytyczne dotyczące skutecznej integracji systemu odwodnień w środowisku produkcyjnym można znaleźć w punkcie 3 Warunki konieczne do opracowania systemu odwodnień.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe wytyczne projektowe dla Państwa obiektu, prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy wszelkiej pomocy. Oferujemy szereg usług, które mają zapewnić znakomite i niezawodne działanie.


Znajdź odpowiednie komponenty systemu odwodnień, które pomogą stworzyć niezawodny system

Interaktywna mapa produktów to jedyne w swoim rodzaju narzędzie, które wyświetla produkty w ich naturalnym środowisku.

Użytkownik może nawigować przez sekcję rozlewania napojów do butelek zakładu produkcji napojów, która zawiera różne produkty z portfolio produktów odwodnień dla budynków przemysłowych firmy ACO, i zwizualizować oddzielnie wszelkie produkty ACO wskazane na mapie. Można również korzystać z dostępnych funkcji, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o każdym elemencie.

Zobacz mapę