ACO Polska

Separatory substancji ropopochodnych


 

Separatory z wkładem lamelowym

Żelbetowe separatory substancji ropopochodnych typu: 
Lamella-C-NST, Lamella-BYPASS-C-NST i Lamella-BYPASS-C-FST Przeznaczone do usuwania ze ścieków opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm³.

Mogą być stosowane do oczyszczania ścieków opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, składowych, dróg, parkingów.


 ­

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach opadowych oraz technologicznych.

Separatory zintegrowane z osadnikiem stosowane są również do usuwania zawiesiny ogólnej. 

Na zbiornikach żelbetowych, tworzywowych lub żeliwnych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.


 ­

Separatory bezfiltrowe

Bezfiltrowe separatory Oleosmart-C-FST z kanałem koalescencyjnym oraz zintegrowanym osadnkiem są przeznaczone do usuwania ze ścieków opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm³. Oleosmart-C-FST spełnia wymagania, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub zlewni, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Jest także zgodny z wymaganiami normy PE-EN 858.

Bezfiltrowy separator oznaczony jest znakiem CE, jako separator klasy I i posiada pełną dokumentację badań typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym laboratorium.


 ­

Separatory zawiesin - osadniki

Ścieki deszczowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej.
Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l.
W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym.
Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.

TOP