Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Drain® Monoblock RD

Układ monolityczny ACO Drain® Monoblock RD charakteryzuje się wyjątkową odpornością. Dzięki monolitycznej konstrukcji rekomendowana jest instalacja tego systemu w warunkach najbardziej intensywnej eksploatacji systemu - w poprzek ciągów jezdnych. Oprócz doskonałej odporności, profil V kanału zapewnia optymalną wydajność hydrauliczną i zwiększony efekt samooczyszczania.


Monolityczny system odwodnienia:

  • Monolityczna konstrukcja dla stabilności, nawet w ekstremalnych warunkach
  • Bez ruchomych części, odporny na akty wandalizmu
  • Nadaje się do dużych obciążeń
  • Opcja kolorystyczna: antracyt lub naturalny, zgodnie z ogólną wizją projektu
  • Klasa obciążenia A15 - F900, zgodnie z PN-EN 1433

ACO Drain® Monoblock RD100V rysunkipdfdwg
ACO Drain® Monoblock RD150V rysunkipdfdwg
ACO Drain® Monoblock RD200V rysunkipdfdwg
ACO Drain® Monoblock RD200V standard rysunkipdfdwg
ACO Drain® Monoblock RD300 rysunkipdfdwg
Instrukcje zabudowy Monoblock RDpdf
Instrukcja Eksploatacji Monoblock RDpdf
Polimerobetonpdf
ACO Drain® Monoblock RD100V - RD300 DWUpdf