Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Gala®

System odwodnienia liniowego ACO Gala® ze śrubowym mocowaniem rusztów, idealny do zatosowania w obszarach rekreacyjnych. Typowe zastosowania: obszary przydomowe, drogi dla rowerów i chodniki, miejsce ruchu pieszego, dziedzińce szkolne, perony, rejony ścieków przykrawężnikowych ulic, odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni, zespoły boisk itp.


Odwodnienie liniowe
ze śrubowym mocowaniem rusztów:

 • Kanały z polimerbetonu dla optymalnej stabilności
 • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%
 • Szerokość w świetle 10,0 cm
 • Maksymalna klasa obciążenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1

ACO Gala® ruszty ze śrubowym mocowaniem

 • Ruszt ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
 • Ruszt ze stali nierdzewnejw poprzeczne mostki
 • Ruszt ze stali ocynkowanej kratowy
 • Ruszt z żeliwa w poprzeczne mostki
 • Szerokość w świetle 10,0 cm.
 • Maksymalna klasa obciążenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250
 • Zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1
ACO Gala® Spadkowe
ACO Gala® bezspadkowe
ACO Gala® Skrzynka odpływowa
ACO Gala®pdfdwg
ACO Gala ® - Instrukcja ekploatacjipdf
Polimerobetonpdf
ACO Gala® - Deklaracja właściwości użytkowychpdf