Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Gala®

System odwodnienia liniowego ACO Gala® ze śrubowym mocowaniem rusztów, idealny do zatosowania w obszarach rekreacyjnych. Typowe zastosowania: obszary przydomowe, drogi dla rowerów i chodniki, miejsce ruchu pieszego, dziedzińce szkolne, perony, rejony ścieków przykrawężnikowych ulic, odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni, zespoły boisk itp.


Odwodnienie liniowe
ze śrubowym mocowaniem rusztów:

 • Kanały z polimerbetonu dla optymalnej stabilności
 • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%
 • Szerokość w świetle 10,0 cm
 • Maksymalna klasa obciążenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1

ACO Gala® ruszty ze śrubowym mocowaniem

 • Ruszt ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
 • Ruszt ze stali nierdzewnejw poprzeczne mostki
 • Ruszt ze stali ocynkowanej kratowy
 • Ruszt z żeliwa w poprzeczne mostki
 • Szerokość w świetle 10,0 cm.
 • Maksymalna klasa obciążenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250
 • Zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1
ACO Gala® Spadkowe
ACO Gala® bezspadkowe
ACO Gala® Skrzynka odpływowa

ACO Gala®pdfdwg

Polimerobetonpdf

ACO Gala® - Deklaracja właściwości użytkowychpdf

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP