Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Jak zabezpieczyć się przed nawalnym deszczem

Poznaj rozwiązania, które zabezpieczą Cię przed zalaniem. Kompleksowe systemy ACO zapewniają odpowiednie zebranie wody z powierzchni, oczyszczenie i uwolnienie do gruntu lub kanalizacji.

Aco System2

zbieranie

Woda deszczowa gromadzi się na powierzchni pod wpływem ulewnych deszczy oraz topniejących śniegów. Aby nie powodować zniszczeń, konieczne jest jej szybkie przetransportowanie z terenów narażonych na niepożądane działanie wody.

ACO oferuje szeroki zakres systemów odwadniających zaprojektowanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektu w celu uzyskania optymalnego działania.

Zobacz produkty

podczyszczanie

Wody powierzchniowe z parkingów, stacji benzynowych i innych obszarów ruchu drogowego zawierają, w różnym stężeniu, substancje ropopochodne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku zgromadzenia ich w systemie kanalizacyjnym.

Zebrana woda powierzchniowa oczyszczana jest w celu zapobiegania przedostawaniu się tych niebezpiecznych cieczy do systemu kanalizacyjnego lub uwalnianiu ich do środowiska naturalnego.

Zobacz produkty

magazynowanie

Z przyczyn ekonomicznych i technicznych istniejąca kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest tak, by była w stanie odprowadzać średnie ilości opadów deszczu. Stąd szybkie zapełnianie się kanalizacji deszczowej w czasie trwającego dłuższy czas deszczu nawalnego, powodujące szkody i zagrożenie na drogach i w budynkach.

Innowacyjne systemy ACO gwarantują, że woda pozostaje wewnątrz systemu odwadniającego, skąd może być odpowiednio uwalniana.

Zobacz produkty

uwalnianie

W celu regulowania przepływu wody opadowej, zanim zostanie uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych, należy zastosować regulator przepływu.

ACO Q-Brake Vortex pionowy regulator przepływu jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, niż bardziej konwencjonalne metody, np. kryza dławiąca.

Zobacz produkty


Kontakt

Mapa Cok

Region Sprzedaży Północ

Region 1

Olsztyn

Region 2

Gdańsk

Region 3

Szczecin

Region 4

Poznań

Region 5

Warszawa

Dyrektor Sprzedaży
Region Północ

Kontakt

Region Sprzedaży Południe

Region 6

Lublin

Region 7

Łódź

Region 8

Wrocław

Region 9

Kraków

Region 10

Katowice

Dyrektor Sprzedaży
Region Południe

Kontakt


Przemysł Spożywczy i Farmaceutyczny
Systemowe rozwiązania - sprzedaż i konsultacje